... met een hart voor de zorg én voor elkaarDankbaarheid en respect staan centraal !

We tonen respect voor alle mensen in onze samenleving, ook voor mensen die een andere mening hebben.


1000 maal dank !

Eerst en vooral danken we onze helden van de zorgsector. Al meer dan 2 jaar geven onze zorgverleners het beste van zichzelf, dag en nacht, week en weekend. Jullie leveren een zeer gewaardeerde bovenmenselijke inspanning. Met woorden kunnen we niet uitdrukken hoe dankbaar we zijn, maar wel met beelden én met zorgbomen. Met wat hulp en steun planten we een zorgboom bij elk ziekenhuis in Vlaanderen. De eerste zorgbomen werden ondertussen geplant in Bonheiden en Geel.
Uiteraard willen we graag ook alle mensen bedanken die een barrière vormen tegen de verdere vespreiding van het virus en alle mensen die zorgen voor elkaar.

We danken graag :

- alle mensen die de coronaregels naar best vermogen naleven én alle mensen die zich laten vaccineren;

- de vrijwilligers en medewekers in de vaccinatiecentra;

- de beleidsmedewerkers en politici;

- de lokale en bovenlokale besturen, samen met de ambtenaren;

- alle bedienden en zelfstandigen;

- de virologen én alle mensen die niet logen;

- de logistieke sector (havens en luchthavens) en de  transportsecor;

- alle winkelbedienden;

- alle vrijwilligers;

- de landbouwers, bakkers en slagers;

- de culturele sector;

- de horeca en de evenementensector;

- de kappers en alle contactberoepen;

- de onderwijzers en de leerlingen;

- de jeugd en de derde leeftijd;

- de actieve bevolking en de mensen die (tijdelijk) werkloos zijn;

- de gezonde mensen maar zeker ook de (chronisch) zieke mensen;

- ......

Eigenlijk willen we de volledige samenleving danken en dus zeker ook  ... jou !

Graag danken we jou van harte voor je fantastische inzet !